contact

Voor recensie-exemplaren van Aan de Amsterdamse nachten en interviewaanvragen kunnen journalisten zich wenden tot Sasja Knöps van uitgeverij Podium.
sk@uitgeverijpodium.nl

Voor recensie-exemplaren van Wees Gegroet of Mijn vrouw heet Petra en interviewaanvragen kunnen journalisten zich wenden tot Ilse van der Zee van uitgeverij Nijgh & Van Ditmar.
i.vanderzee@nijghenvanditmar.nl

Opmerkingen voor Hans van der Beek kunnen naar info@hansvanderbeek.nl

Opdrachten naar
tekst@hansvanderbeek.nl